DER KRUG AN DER WIEDAU | KROEN VED VIDÅEN

Erklæring om Databeskyttelse

 1. Databeskyttelse

Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget alvorligt. Vi behandler dinepersonlige oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og denne erklæring om databeskyttelse.

Du kan i reglen benytte vores website uden at skulle angive personoplysninger. Hvis der bliver indsamlet personoplysninger på vores sider (f.eks. navn, adresse eller emailadresser), vil dette så vidt muligt altid ske på frivillig basis. Sådanne oplysninger videregives ikke til tredjepart uden dit udtrykkelige samtykke.

Vi gør opmærksom på, at dataoverførsel på internettet (for eksempel kommunikation via email) kan være forbundet med sikkerhedsmangler. Det er ikke muligt at garantere fuldstændigt, at tredjepart ikke får adgang til oplysningerne.

 1. Dataansvarlig

Følgende er ansvarlig for databehandlingen på websitet:

Bund Deutscher Nordschleswiger & Et Nordfriisk Teooter e.V.
Uffe Iwersen
Vestergade 30, DK- 6200 Aabenraa / Apenrade
Tel. +45 73629108
Mobil: +45 61223586
Mail: iwersen@bdn.dk

 1. Dataindsamling på vores website

3.1 Cookies

Internetsiderne bruger til dels såkaldte cookies. De forårsager ingen skade på din computer og indeholder ikke virus. Cookies hjælper med at gøre vores tilbud mere brugervenlige, mere effektive og mere sikre. Cookies er små tekstfiler, der bliver installeret på din computer og bliver gemt af din browser.

De fleste af de cookies, vi anvender, er såkaldte “sessionscookies”. De slettes automatisk, når du forlader sitet. Andre cookies forbliver gemt på din enhed, indtil du sletter dem.

Disse cookies giver os mulighed for at genkende din browser, næste gang du besøger websitet.

Du kan indstille din browser, så du bliver informeret, hvis der bliver placeret cookies, og så du kun accepterer cookies i enkeltstående tilfælde. Du kan også udelukke accept af cookies i bestemte tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Deaktivering af cookies vil eventuelt være forbundet med funktionsbegrænsninger på websitet.

3.2 Serverlogfiler

Websiteudbyderen indsamler og gemmer automatisk information i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk overfører til os. Det drejer sig her om følgende:

 • · Browsertype og browserversion
 • · Anvendt operativsystem
 • · Referrer URL
 • · Hostnavn på adgangscomputeren
 • · Klokkeslæt for serverforespørgsel

Oplysningerne kan ikke henføres til bestemte personer. Oplysningerne sammenkædes ikke med andre datakilder. Vi forbeholder os retten til at kontrollere disse oplysninger efterfølgende, hvis vi får kendskab til konkrete belæg for ulovlig brug. Grundlaget for databehandlingen er artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR, som tillader behandling af data af hensyn til opfyldelse af en kontrakt eller gennemførelse af foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt.

3.3 Google Maps

Websitet bruger Google Maps fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ved at bruge websitet, erklærer du dig indforstået med, at Google Inc., dennes repræsentanter samt tredjepart registrerer, behandler og bruger de automatisk indsamlede oplysninger. Servicevilkårene for Google Maps fremgår af “Servicevilkår for Google Maps”.

3.4 Google Analytics

Websitet bruger funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics, der udbydes af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics anvender såkaldte “cookies”, det vil sige tekstfiler, som gemmes på din computer og gør det muligt at analysere din brug af websitet. De informationer om din brug af websitet, som genereres af cookien, overføres i reglen til en server hos Google i USA og gemmes dér.

Lagringen af Google Analytics-cookies sker på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Websiteoperatøren har en legitim interesse i at analysere brugernes adfærd for at kunne optimere både sine webtilbud og sin annoncering.

IP-anonymisering

Vi har aktiveret IP-anonymiseringen på websitet. Derfor vil Google forkorte din IP-adresse i EU-medlemsstater eller andre EØS-lande, før den bliver sendt til USA. Kun i undtagelsestilfælde vil hele din IP-adresse blive overført til en server tilhørende Google i USA og blive forkortet der. På vores vegne vil Google bruge informationerne til at evaluere din brug af websitet, sammenstille rapporter om websiteaktiviteterne og levere yderligere tjenesteydelser til websiteoperatøren i forbindelse med brugen af websitet og internettet. Den IP-adresse, der bliver overført til Google Analytics af din browser, vil ikke blive kædet sammen med andre Google-data.

Browser-plugin

Du kan undgå, at der bliver installeret cookies, ved at ændre dine browserindstillinger. Vi gør dog opmærksom på, at du i så fald eventuelt ikke vil få det fulde udbytte af vores website. Ved at downloade og installere det browser-plugin, der findes på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de , kan du også undgå, at der via cookies bliver indsamlet oplysninger om din brug af websitet (herunder din IP-adresse) til Google, og at Google behandler disse oplysninger, Indsigelse mod indsamling af data. Du kan forhindre, at Google Analytics indsamler oplysninger om dig ved at klikke på følgende link. Der bliver placeret en opt-out-cookie, som forhindrer, at dine oplysninger bliver indsamlet ved fremtidige besøg på websitet: Deaktiver Google Analytics.

I Googles erklæring om databeskyttelse: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de kan du læse mere om, hvordan Google Analytics håndterer brugerdata.

Aftale om databehandling

Vi har indgået en aftale om databehandling med Google og overholder til fulde de europæiske databeskyttelsesmyndigheders strenge krav for brug af Google Analytics.

3.5 Google Maps

Google Maps bruges med henblik på at vise vores onlinetilbud på en indbydende måde og gøre det lettere at finde de steder, der er angivet på vores website. Der er her tale om, at vi forfølger en legitim interesse som omhandlet i § 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Ved at bruge websitet, erklærer du dig indforstået med, at Google Inc., dennes repræsentanter samt tredjepart registrerer, behandler og bruger de automatisk indsamlede oplysninger.

Servicevilkårene for Google Maps fremgår af “Servicevilkår for Google Maps” : https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html.

3.6 Google Web Fonts

For at sikre, at skrifttyper fremstår ens, anvender websitet såkaldte webfonte fra Google.

Når du besøger en side, indlæser din browser de nødvendige webfonte i din browsercache, så tekster og skrifttyper bliver vist korrekt. Til det formål skal din browser have forbindelse til Googles servere. Derved får Google kendskab til, at vores website er blevet besøgt via din IP-adresse. Google Web Fonts bruges med henblik på at vise vores onlinetilbud på en ensartet og indbydende måde. Der er her tale om, at vi forfølger en legitim interesse som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR.

3.7 Nyhedsbrev

Neden for informerer vi om nyhedsbrevets indhold samt proceduren for tilmelding, udsendelse og den statistiske evaluering samt din indsigelsesret. Hvis du abonnerer på vores nyhedsbrev, erklærer du dig indforstået med at modtage det og med de beskrevne procedurer.

Nyhedsbrevets indhold: Nyhedsbreve, e-mails og øvrige elektroniske meddelelser med reklameinformation (i det følgende benævnt “nyhedsbrev”) udsendes kun med modtagernes samtykke eller efter lovmæssig tilladelse. Såfremt nyhedsbrevets indhold bliver beskrevet konkret i forbindelse med tilmeldingen, er brugerens samtykke afgørende. I øvrigt indeholder vores nyhedsbreve information om vores ydelser og os.

Double-opt-in og protokollering: Tilmeldingen til vores nyhedsbrev foregår i en såkaldt double-opt-in-proces. Det vil sige, at du modtager en e-mail efter tilmelding, hvor du bliver bedt om at bekræfte tilmeldingen. Denne bekræftelse er nødvendig, så ingen kan tilmelde sig med fremmede e-mailadresser. Tilmeldingerne til nyhedsbrevet bliver protokolleret for at kunne dokumentere tilmeldingsprocessen i overensstemmelse med lovkravene. Hertil hører, at tilmeldings- og bekræftelsestidspunktet samt IP-adressen bliver gemt. Ligeledes protokolleres ændringer af dine data, der er gemt hos den tjenesteudbyder, der står for udsendelsen. CleverReach GmbH & Co. KG med hjemsted i Rastede i Tyskland er ansvarlig for udsendelsen af e-mails og administration af abonnentdata.

Tilmeldingsdata: For at tilmelde sig nyhedsbrevet, er det tilstrækkeligt at angive din emailadresse. Du må også meget gerne angive et navn med henblik på evt. personlig tiltale i nyhedsbrevet, dette er dog valgfrit.

Udsendelsen af nyhedsbrevet og den dermed forbundne resultatmåling sker på grundlag af et samtykke fra modtagerne i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), artikel. 7 i GDPR sammenholdt med § 7, stk. 2, nr. 3 i den tyske konkurrencelov (UWG), eller hvis samtykke ikke er nødvendigt, af hensyn til vores legitime interesse i direkte markedsføring i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR sammenholdt med § 7, stk. 3 i den tyske konkurrencelov (UWG).

Protokolleringen af tilmeldingsproceduren sker på grundlag af vores legitime interesse i medfør af artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Vores interesse er rettet mod et brugervenligt og sikkert nyhedsbrevssystem, som både tjener vores forretningsmæssige interesser og opfylder brugernes forventninger og giver mulighed for at benytte samtykker som dokumentation.

Opsigelse/tilbagekaldelse – Du kan til enhver tid opsige modtagelsen af vores nyhedsbrev, det vil sige tilbagekalde dine samtykker. Du finder et link til opsigelse af nyhedsbrevet nederst i alle nyhedsbreve. På grundlag af vores legitime interesse kan vi gemme emailadresser i indtil tre år, før vi sletter dem, så vi kan dokumentere et tidligere givet samtykke. Disse oplysninger vil kun blive behandlet med henblik på at afværge eventuelle krav. Der kan til enhver tid anmodes om individuel sletning, såfremt det samtidig bliver bekræftet, at der tidligere er givet samtykke.

 1. Dine rettigheder

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

Mange former for databehandling er kun mulig med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde et tidligere meddelt samtykke, det kræver blot en uformel underretning af os pr. e-mail. Tilbagekaldelsen berører ikke lovligheden af den databehandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen.

Retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

I tilfælde af brud på databeskyttelsen har den pågældende ret til at indgive en klage til den ansvarlige tilsynsmyndighed.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få udleveret oplysninger, som vi behandler automatisk på grundlag af dit samtykke eller af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, til dig selv eller en tredjepart i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Hvis du forlanger oplysningerne transmitteret direkte til en anden ansvarlig, sker dette kun, hvis det er teknisk muligt.

Indsigtsret, blokering, sletning I henhold til gældende lovgivning har du til enhver tid ret til at få gratis indsigt i dine lagrede personoplysninger, hvor de stammer fra, hvem modtagerne er og formålet med databehandlingen og eventuelt ret til at få disse oplysninger berigtiget, blokeret eller slettet. Hvis du har spørgsmål i den forbindelse eller vedrørende personoplysninger generelt er du velkommen til at henvende dig til os på den adresse, der er anført i kolofonen.

5. Ændringer af vores erklæringer om databeskyttelse

Vi forbeholder os retten til at ændre vores erklæringer om databeskyttelse, hvis det måtte være nødvendigt som følge af ny teknologi. Det er vigtigt, at du altid har den seneste version. Hvis der bliver foretaget grundlæggende ændringer af denne erklæring om databeskyttelse, vil de blive offentliggjort på vores website.

Datenschutzerklärung

1. Datenschutz

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.

Die Nutzung unserer Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 

2. Verantwortliche Stelle

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:

Bund Deutscher Nordschleswiger & Et Nordfriisk Teooter e.V.
Uffe Iwersen
Vestergade 30, DK- 6200 Aabenraa / Apenrade
Tel. +45 73629108
Mobil: +45 61223586
Mail: iwersen@bdn.dk

3. Datenerfassung auf unserer Website

3.1 Cookies

Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein. 

3.2 Server-Log-Files

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:

 • Browsertyp und Browserversion
 • verwendetes Betriebssystem
 • Referrer URL
 • Hostname des zugreifenden Rechners
 • Uhrzeit der Serveranfrage

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden. Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.

3.3 Webanalyse

Auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO in Verbindung mit § 3 BDSG werten wir im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und zur bedarfsorientierten Bereitstellung von Informationen zu den von uns wahrzunehmenden Aufgaben Nutzungsinformationen zu statistischen Zwecken aus.

Dies erfolgt mit dem Webanalysedienst Matomo. Werden Einzelseiten unserer Website aufgerufen, so werden folgende Daten gespeichert:

 • Zwei Bytes der IP-Adresse des aufrufenden Systems des Nutzers (anonym)
 • Die aufgerufene Webseite
 • Die Website, von der der Nutzer auf die aufgerufene Webseite gelangt ist (Referrer)
 • Die Unterseiten, die von der aufgerufenen Webseite aus aufgerufen werden
 • Die Verweildauer auf der Webseite
 • Die Häufigkeit des Aufrufs der Webseite

Die Software ist so eingestellt, dass die IP-Adressen nicht vollständig gespeichert, sondern 2 Bytes der IP-Adresse maskiert werden (Bsp.: 192.168.xxx.xxx). Auf diese Weise ist eine Zuordnung der gekürzten IP-Adresse zum aufrufenden Rechner nicht mehr möglich, so dass Sie als Nutzer anonym bleiben.

Die Software läuft dabei ausschließlich auf unseren Webservern. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht.

Wenn Sie mit der Speicherung und Auswertung dieser Daten aus Ihrem Besuch nicht einverstanden sind, dann können Sie der Speicherung und Nutzung nachfolgend per Mausklick jederzeit widersprechen.

In diesem Fall wird in Ihrem Browser ein sog. Opt-Out-Cookie abgelegt, was zur Folge hat, dass Matomo keinerlei Sitzungsdaten erhebt. Bitte beachten Sie, dass die vollständige Löschung Ihrer Cookies zur Folge hat, dass auch das Opt-Out-Cookie gelöscht wird und ggf. von Ihnen erneut aktiviert werden muss.

Sie haben die Möglichkeit zu verhindern, dass von Ihnen hier getätigte Aktionen analysiert und verknüpft werden. Dies wird Ihre Privatsphäre schützen, aber wird auch den Besitzer daran hindern, aus Ihren Aktionen zu lernen und die Bedienbarkeit für Sie und andere Benutzer zu verbessern.

 

3.4 Google Maps

Die Nutzung von GoogleMaps erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Onlineangebote und einer leichten Auffindbarkeit der von uns auf der Website angegebenen Orte. Dies stellt einen berechtigten Interesse von §6 Abs. 1 f). Durch Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Erfassung, Bearbeitung sowie Nutzung der automatisiert erhobenen Daten durch Google Inc, deren Vertreter sowie Dritter einverstanden. Die Nutzungsbedingungen von Google Maps finden sie unter „Nutzungsbedingungen von Google Maps: https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html.

3.5 Newsletter
Mit den nachfolgenden Hinweisen informieren wir Sie über die Inhalte unseres Newsletters sowie das Anmelde-, Versand- und das statistische Auswertungsverfahren sowie Ihre Widerspruchsrechte auf. Indem Sie unseren Newsletter abonnieren, erklären Sie sich mit dem Empfang und den beschriebenen Verfahren einverstanden.

Inhalt des Newsletters: Wir versenden Newsletter, E-Mails und weitere elektronische Benachrichtigungen mit werblichen Informationen (nachfolgend „Newsletter”) nur mit der Einwilligung der Empfänger oder einer gesetzlichen Erlaubnis. Sofern im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter dessen Inhalte konkret umschrieben werden, sind sie für die Einwilligung der Nutzer maßgeblich. Im Übrigen enthalten unsere Newsletter Informationen zu unseren Leistungen und uns.

Double-Opt-In und Protokollierung: Die Anmeldung zu unserem Newsletter erfolgt in einem sog. Double-Opt-In-Verfahren. D.h. Sie erhalten nach der Anmeldung eine E-Mail, in der Sie um die Bestätigung Ihrer Anmeldung gebeten werden. Diese Bestätigung ist notwendig, damit sich niemand mit fremden E-Mailadressen anmelden kann. Die Anmeldungen zum Newsletter werden protokolliert, um den Anmeldeprozess entsprechend den rechtlichen Anforderungen nachweisen zu können. Hierzu gehört die Speicherung des Anmelde- und des Bestätigungszeitpunkts, als auch der IP-Adresse. Ebenso werden die Änderungen Ihrer bei dem Versanddienstleister gespeicherten Daten protokolliert. Unser Versanddienstleister für die E-Mails und die Verwaltung der Abonnentendaten ist die CleverReach GmbH & Co. KG mit Sitz in Rastede, Deutschland.

Anmeldedaten: Um sich für den Newsletter anzumelden, reicht es aus, wenn Sie Ihre E-Mailadresse angeben. Optional bitten wir Sie einen Namen, zwecks persönlicher Ansprache im Newsletters anzugeben.

Der Versand des Newsletters und die mit ihm verbundene Erfolgsmessung erfolgen auf Grundlage einer Einwilligung der Empfänger gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a, Art. 7 DSGVO i.V.m § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG oder falls eine Einwilligung nicht erforderlich ist, auf Grundlage unserer berechtigten Interessen am Direktmarketing gem. Art. 6 Abs. 1 lt. f. DSGVO i.V.m. § 7 Abs. 3 UWG.

Die Protokollierung des Anmeldeverfahrens erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser Interesse richtet sich auf den Einsatz eines nutzerfreundlichen sowie sicheren Newslettersystems, das sowohl unseren geschäftlichen Interessen dient, als auch den Erwartungen der Nutzer entspricht und uns ferner den Nachweis von Einwilligungen erlaubt.

Kündigung/Widerruf – Sie können den Empfang unseres Newsletters jederzeit kündigen, d.h. Ihre Einwilligungen widerrufen. Einen Link zur Kündigung des Newsletters finden Sie am Ende eines jeden Newsletters. Wir können die ausgetragenen E-Mailadressen bis zu drei Jahren auf Grundlage unserer berechtigten Interessen speichern bevor wir sie löschen, um eine ehemals gegebene Einwilligung nachweisen zu können. Die Verarbeitung dieser Daten wird auf den Zweck einer möglichen Abwehr von Ansprüchen beschränkt. Ein individueller Löschungsantrag ist jederzeit möglich, sofern zugleich das ehemalige Bestehen einer Einwilligung bestätigt wird.

4. Ihre Rechte 

Widerruf
Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. 

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.

Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrages automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist. 

Auskunft, Sperrung, Löschung
Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.

5. Änderungen unserer Datenschutzerklärungen

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Datenschutzerklärungen zu ändern falls dies aufgrund neuer Technologien notwendig sein sollte. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihnen die aktuellste Version vorliegt. Werden an dieser Datenschutzerklärung grundlegende Änderungen vorgenommen, geben wir diese Änderungen auf unserer Website bekannt.